وجود مناطق حفاظت شد  محیط زیست جلو  دیگری بر جاذبه های گوناگون گردشگری این استان افزوده و یزد را به ویژه در نگاه گردشگران غیرایرانی از اهمیت خاصی برخوردار ساخته و هواداران محیط زیست  و تحقیق در حیات وحش ایران را به خود جلب نموده است. در سطح استان ادار  کل حفاظت محیط زیست مناطق « کالمند » « بهادران » و نیز مناطق شکارممنوع  « درانجیر » « آریز » و « باجگان » را تحت نظارت دایمی خود قرار داده است. تنّوع زیستی در منطق  حفاظت شد  کالمند  بهادران در شهرستان مهریز به لحاظ وجود وحوش با ارزش و پرندگان کمیاب و نادر و با ارزش بین المللی حائز اهّمّیت است.

یکی از نقاط کم نظیر حیات وحش و دیدنی دنیا در کوه های بافق و کویر درانجیر قرار دارد. هر ساله گردشگرانی از اقصی نقاط جهان به مناطق حفاظت شد  بافق سفر می کنند و با مجّوز محیط زیست به شکار قوچ َکل و بز کوهی می پردازند. حیواناتی نظیر یوزپلنگ آسیایی که نسل آن در دنیا در حال  انقراض است در این مکان وجود دارد. 

 

نگارش : مردی از دیار پارس

منبع : مردان پارس -راهنمای جامع گردشگری یزد

مستندات : سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد